Välkommen till Smålandsvind. Vi förser Vätterleden-koncernen med förnybar energi från vindkraft.

OM SMÅLANDSVIND

Smålandsvind är en del av Vätterledens Invest och förser företag inom koncernen med grön el. Smålandsvinds vindpark är belägen på det småländska höglandet i Fredriksdal strax utanför Nässjö.

VÅRA VINDKRAFTVERK

Småländska höglandet har bra förutsättningar för vindkraft. Tillsammans producerar vindkraftverken Hallhult södra, Tapplarp 1 och 2 ca 16,5 GWh/år. Verken har en sammanlagd effekt om 6 MW.

Smålandsvind har för närvarande tre vindkraftverk: Hallhult södra, Tapplarp 1 och Tapplarp 2.
Vindkraftverken är 105 meter höga, har en vingdiameter på ca 100 meter.
Tillsammans  producerar vindkraftverken upp till 16 500 000 kWh/år. Det motsvarar grön energi till ca 825 eluppvärmda villor.

OM VINDKRAFT

Vindkraft är en av våra viktigaste förnybara energikällor. Ett vindkraftverk i bruk bidrar inte till några koldioxidutsläpp, och spelar därför en viktig roll i övergången till en hållbar elproduktion.

Att omvandla vind till energi är inget nytt. Innan vindkraftsverken utvecklades var det väderkvarnar som bredde ut sig över våra landskap. De första väderkvarnarna började faktiskt användas redan för 2500 år sedan. Idén att utveckla väderkvarnarna och använda vinden till att producera el kom upp i slutet av 1800-talet, då dansken Poul de la Cour byggde det första vindkraftverket. Det hade en diameter på 23 meter och en effekt på 18 kW – ganska stor skillnad från idag, alltså!

 
 
 
Dagens vindkraftverk är betydligt mer effektiva och uppförs i många storlekar och utföranden. Men det är inte bara storleken som har betydelse – för att ett vindkraftverk ska kunna producera el måste det blåsa mellan 4 och 25 m/s. En av de viktigaste faktorerna är därför vindkraftsverkens geografiska placering. Ju högre höjd, desto bättre.


KONTAKTA OSS

Har du några frågor om vår verksamhet kontakta:

Daniel Utbult

0706 92 88 89
daniel.utbult@vfast.se

BOX 53205
400 16 Göteborg

Besöksadress
Lennart Torstenssonsgatan 5
Göteborg